загрузка...

Економіка. Фінанси. Право

Економіка. Фінанси. Право

Науково-практичне, навчальне, інформаційне видання, що висвітлює практичні і методичні матеріали у галузях економіки, права, бухгалтерського обліку, оподаткування й аудиту. Відноситься до економічних журналів різного цільового призначення і широкого тематичного діапазону: загальні проблеми, економічні науки, народне господарство, статистика, бізнес, менеджмент.

Періодичність: 12 разів на рік. 


Змicт

Економіка
Шевченко О.Ю. Посилення відкритості економіки: вплив на фінансову безпеку країни 3
Копосов Г.А., Радкевич Е.Н., Шарко М.В. Обеспечение экономической безопасности функционирования предприятий путем создания мотивационных стимулов 6
Гринь О. Г. Теоретичні аспекти визначення економічної сутності видатків та витрат при здійсненні контрактної діяльності в авіакомпаніях 10
Нагорний Є.В. Ефективність діяльності підприємств цукрової і спиртової промисловості України 12
Фінанси
Баліцька В.В. Про перспективи запровадження таргетування інфляції в Україні як нового монетарного устрою 15
Салямон-Міхєєва К. Д. Міжбюджетні відносини, як фінансовий механізм держави 19
Шумило О.Ю. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних, фінансових та інших витрат на підприємстві 25
Швед В.В., Чорна Л. О. Система цільових показників, як основа формулювання контрактних імпортних цін на підприємствах сфери зовнішньоекономічної діяльності 29
Серпенінова Ю. С. Оцінка факторів стану ліквідності банків України 30
Право
Новосельська О.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору 32
Грянка Г. В. Роль заходів адміністративного примусу в забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення 36