загрузка...

Економіка. Фінанси. Право

Економіка. Фінанси. Право

Науково-практичне, навчальне, інформаційне видання, що висвітлює практичні і методичні матеріали у галузях економіки, права, бухгалтерського обліку, оподаткування й аудиту. Відноситься до економічних журналів різного цільового призначення і широкого тематичного діапазону: загальні проблеми, економічні науки, народне господарство, статистика, бізнес, менеджмент.

Періодичність: 12 разів на рік. 


Змicт

Економіка
Колесник Ю. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств 3
Назаренко А. С. Сучасний стан та тенденції розвитку авіатранспортної галузі України 5
Великий Ю. В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность 9
Фінанси
Мазурок П. П., Ведькал В. А., Гузенко О. П. Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі 13
Бас М. А. Антикризове управління банківськими установами: теоретичний аспект 18
Право
Леоненко І. В. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів 21
Лавріненко О. В. Трудо-правовий принцип соціального партнерства й договірного встановлення умов праці: сутність і сучасні проблеми практичної реалізації 25
Шевчук Н.В., Озерський І.В. До питання врегулювання статусу кінологічної служби в ОВС України 28
Боришевський М. Й. Рецензія на монографію Озерського І.В. "Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України" 32