загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2011 » № 10
Змicт

Конституційний Суд України: минуле, сьогодення, майбутнє (до 15-ї річниці) 5
Актуальна тема номера: «Цивільне судочинство в Україні та в інших державах» I. Цивільно-процесуальне право і практика: загальні питання
КОМАРОВ В. Цивільний процес у глобальному контексті 22
БОННЕР О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики 45
САКАРА Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства 63
ТЕРТИШНІКОВ В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві 77
II. Окремі інститути цивільно-процесуального судочинства
ФУРСА С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика 89
УДАЛЬЦОВА І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві 99
ТКАЧУК О., ЛУСПЕНИК Д. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування 107
Висновки та рекомендації з актуальної теми 118
На допомогу молодим викладачам
Лекція професора В. Комарова: Вступ до курсу «Цивільний процес» 120