загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2004 » № 1
Змicт

Державно-правове творення
Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду 4
Питання теорії
Притика Ю. Система принципів третейського розгляду 11
Крисюк Ю. Світоглядний смисл соціального порядку 17
Примуш М. Право і утворення політичних партій 22
Захист прав і свобод громадян
Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод 26
Бортник В. Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні 29
Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу 33
До адміністративно-правової реформи
Стрижак А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види 37
Право, економіка, фінанси
Берназюк Я. Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов´язку по сплаті податків, зборів (обов´язкових платежів) 42
Чубенко А. Міністерство внутрішніх справ України як суб´єкт фінансового права 47
Яворський Я. Конкуренційне законодавство Європейського Союзу 50
Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) 52
Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об´єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю 55
Судова практика
Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів 59
Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання 62
Чучукало О. Поняття техніко-криміналістичного забезпечення судового слідства 67
Коментар до законодавства
Лисогор Н. Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб´єктів підприємницької діяльності 71
Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України 73
Право та екологія
Ткаченко О. Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти 78
Пропозиції до законодавства
Колпаков В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 81
Сухонос В., Звірко О. Щодо Концепції реформування прокуратури України 86
Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України 91
Васильківська І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти 95
Баб´як А. Строки за проектом Кодексу України про адміністративні проступки 98
Грица Т. Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти 102
Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах 105
Питання криміналістики
Качурін С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру 110
Гурак Р. Інтеграція у криміналістиці 114
Дискусії та обговорення
Скуратівський А. Взаємозв´язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації 118
Чабаненко М. Про метод в аграрному праві 122
Долгий О. Оперативно-розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект 124
Лютікова П. До питання про правовий режим передачі інформації 129
Єлов В. Коли вуз готуватиме юристів, а не «випускників»? 132
Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об´єктом правовідносин і об´єктом права 136
Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми 139
Костін М. Поняття «доказування» у кримінальному процесі України 143
Костицький В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля 147
Досвід, що заслуговує на увагу
Марцеляк О. Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід 149
За кордоном
Кириченко В. Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну 154