загрузка...

Право України

Право України

«Право України» — щомісячний науково-практичний юридичний журнал України. Його співвидавцями є Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого, Академії правових наук України. За тематичною спрямованістю журнал «Право України» є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо. Чималу увагу журнал приділяє міжнародно-правовій проблематиці (рубрики «На міжнародно-правові теми»), державно-правовому життю зарубіжжя (рубрики «Досвід, що заслуговує на увагу», «Знайомство із законодавством країн СНД», «За кордоном»). Нині актуальною є проблематика наближення українського законодавства до міжнародних норм. В журналі постійно порушується ця тема. Широко в «Праві України» висвітлюються події правового життя України (рубрика «Правове життя»). Читачі систематично інформуються про нові видання з правової тематики (рубрика «Рецензії»). Регулярно в журналі публікується нове законодавство, рішення Європейського суду з прав людини, що стосуються українських громадян, рішення Верховного Суду України.

Найширша картина правового життя країни, що подає видання, допомагає читачеві завжди бути різнобічно поінформованим про державно-правове життя держави.


Право України » 2010 » № 2
Змicт

Актуальна тема номера: ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАРПАЧОВА Н. Омбудсман України на захисті прав і свобод людини в умовах глобальної фінансово-економічної кризи 4
РАБІНОВИЧ П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація 18
КОЗЮБРА М. Права людини і верховенство права 24
МАКСИМОВ С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність 36
БУТКЕВИЧ В. Генеза доктрини міжнародної правосуб´єктності індивіда 44
ШЕВЧУК С. Концепція позитивних обов´язків держави у практиці Європейського суду з прав людини 55
НИЖНИК А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні 65
Загальна теорія права і держави
ГУДИМА Д. Деякі новели в інтерпретації поняття «суб´єкт права»: абсурдні чи перспективні? 82
Філософія права
БАНДУРА О. Істина як загальнолюдська та правова цінність 88
МИХАЙЛЕНКО О. Сутність плебсології та запобігання заворушенням 96
Захист прав людини і громадянина
АВРАМОВА О., ЖИДКОВА О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми 101
ВЕРЛАНОВ С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного суду України: межі захисту 108
КАШИНЦЕВА О. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity 114
Конституційне право
ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф. Конституційний лад та суспільний ідеал: до питання про базові цінності конституційного ладу України 120
Цивільне право
ІЗАРОВА І. Архітектура — сфера захисту авторського права 129
Земельне право
КОВАЛЕНКО Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин 135
Питання захисту права інтелектуальної власності
МОЖАРОВСЬКА Н. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх охорони та захисту в Україні 143
Кримінальний процес
ГЕВКО В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України 150
Кримінально-виконавче право
БАРАШ Є. Щодо гуманізації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі 158
Міжнародне право
ГРЕБЕНЮК М. Міжнародно-правовий досвід забезпечення продовольчої безпеки 165
ДУДАШ Т. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини (загальнотеоретичний аспект) 173
МАКАРУХА З. Правові основи візового діалогу між Україною та Європейським Союзом 180
МЕДВЕДЄВА М. Екосистемний підхід у міжнародному праві навколишнього середовища: проблеми розуміння та застосування 184
Порівняльне правознавство
БАКАЛІНСЬКА О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) 190
ШОСТКО О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання 198
Дискусії та обговорення
КЛОЧКОВ В. Система органів державного нагляду та контролю (порядок створення та розмежування повноважень) 204
САВОНЮК Р. Щодо проектів кримінально-процесуального кодексу України 208
ШАПОВАЛОВ В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права 213
ТРУШ І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств 223
Молодим правознавцям — слово
БОЧАРОВА О. Превентивні способи охорони прав акціонерів та їх законних інтересів при поглинанні акціонерного товариства 231
БАКУМЕНКО М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні 237
ВЕСЕЛЬСЬКА Т. Адміністративне затримання особи: українські реалії та міжнародний досвід 243
ТУРЛОВА Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства 250
Історико-правові нариси
МЕЛЬНИК Р. Новий погляд на стару статтю (до аналізу наукової спадщини М. Карадже-Іскрова) 258
Правова хроніка
СТОЙКО О. Актуальні проблеми суспільних наук (нотатки з наукового заходу) 272
ПОЛЕШКО А. Нова система тестування нотаріусів (нотатки з брифінгу) 275
КРЕСІН О. Презентація видання з проблем порівняльного законодавства 276
Визначні юристи
Організатор юридичної науки та освіти — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії наук УРСР Василь Пилипович Маслов 279
Рецензії
СКРИПНЮК О. Актуальне навчально-методичне дослідження із конституційного права України 280
ЄВГРАФОВА Є. Розвиток філософсько-логічних концепцій мови права 282
МУНТЯН В., НОСІК В., БЕЛЯНЕВИЧ О. Земельне, аграрне, екологічне, господарське право у правовій системі України: історія, теорія, практика 287