загрузка...

Персонал

Персонал

Журнал «Персонал» заснований Міжрегіональною Академією управління персоналом у 1991 році. Видання виходить 12 разів на рік, наклад 18 тис. примірників, обсяг кожного номера – 96 сторінок. Друкується як російською так і українською мовами, що дозволяє задовільнити інформаційні потреби як українськомовного, так і російськомовного населення.

Це науково-економічне видання, в якому найвибагливіший читач знайде цікаву для себе інформацію серед рубрик, присвячених теорії та практиці у сфері логістики, экономіки, соціології та психології вітчизняного менеджменту, філософії управління.

Тут можна дізнатися питання адміністративної реформи і державного управління, отримати практичні рекомендації для керівників, щодо ведення бізнесу, ознайомитись з новітніми виробничими, маркетинговими, інформаційними та менеджмент-технологіями. Актуальні й проблемні питання економіки та політики широко представлені на наших сторінках.


Персонал » 2007 » № 5
Змicт

Герук С. Академії — 18! 3
Савельєв В. Фундатор українського консерватизму(до 125-річчя від дня народження В´ячеслава Липинського) 6
Мамчур Д. Ю.Шилов: «Керувати країною має інтелектуальна еліта!» 10
Федоренко В. Інвестиційні процеси в Україні 16
Захожай К. Аналіз міжрегіональних пропорцій доходної частини місцевих бюджетів за регіонами України 21
Юлдашев С. Народ і влада: пошуки балансу інтересів 24
Ткачук Т. Економічне співробітництво в Чорноморському регіоні на прикладі україно-грецьких міждержавних відносин 28
Корецький М. Теоретичні засади державного управління 28
М.Потоцький: «Академія прищепила мені любов до знань» 42
Іванов В., Озель В. Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом 44
Шамір І. Єрусалимський синдром (закінчення) 50
Кравченко О. Канонізація святих у Православній церкві 53
Пєсоцький М. Роз´єднані Штати, або Американська трагедія — 2027 (початок) 56
Каленяк В. Приватна охоронна діяльність: зарубіжний досвід та можливість його використання в Україні 66
Баєва О. CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять (початок) 72
Єфімова О. Визначення управлінського впливу на ефективність функціонування авіакомпаній 76
Галунько В. Адміністративний контролінг як спосіб охорони суб´єктів права власності 80
Тест Методика Т. Елерса: діагностика мотивації до уникнення невдач 83
Євтушина В. Силіконові долини у світі і в Україні 86
Приобретайте водительское удостоверение только на законных основаниях 88