загрузка...

Персонал

Персонал

Журнал «Персонал» заснований Міжрегіональною Академією управління персоналом у 1991 році. Видання виходить 12 разів на рік, наклад 18 тис. примірників, обсяг кожного номера – 96 сторінок. Друкується як російською так і українською мовами, що дозволяє задовільнити інформаційні потреби як українськомовного, так і російськомовного населення.

Це науково-економічне видання, в якому найвибагливіший читач знайде цікаву для себе інформацію серед рубрик, присвячених теорії та практиці у сфері логістики, экономіки, соціології та психології вітчизняного менеджменту, філософії управління.

Тут можна дізнатися питання адміністративної реформи і державного управління, отримати практичні рекомендації для керівників, щодо ведення бізнесу, ознайомитись з новітніми виробничими, маркетинговими, інформаційними та менеджмент-технологіями. Актуальні й проблемні питання економіки та політики широко представлені на наших сторінках.


Персонал » 2007 » № 4
Змicт

Головатий М. 18-ліття МАУП: час розквіту і досягнень 3
Чекаленко Л. Українські проекти на пострадянському просторі 10
Дмитренко О. Громадська думка як чинник демократизації політичної системи України 18
Бойко С. Світ визнав Голодомор 1932–1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу 21
Шамір І. Єрусалимський синдром (продовження) 26
Гольцов С. Сучасний світовий порядок: моральні принципи і аморальна суть 34
Кукобака М. Блиск і злиденність новодворських: погляд із Росії 39
Бажал А. Шляхи до прибуткової науки і освіти 46
Дюк Д. Як ізраїльський тероризм й американська зрада спричинилися до актів 11 вересня (закінчення) 49
Федькович Г., Поцюрко Р., Трохим І., Чумало М. Принципи однакового ставлення та заборона дискримінації за ознакою статі в галузі праці 58
Бражник Ю. Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення 70
Смачио В., Дубравська Є. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах 75
Наумчук М. Третейські суди: питання вдосконалення статусу і порядку функціонування 79
Малишев О. Структура суспільства в межах синергетики 83
Методика Шуберта: діагностика ступеню готовності до ризику 86
Євтушина В. Українці стають заможнішими. Однак не бідні, а багаті 88
Особенности мышления в математике 90