загрузка...

Підопригора Опанас Андронович — фундатор теорії права інтелектуальної власності в Україні

З ім’ям Опанаса Андроновича Підопригори (1926-2005 рр.) у багатьох десятків тисяч вітчизняних юристів пов’язуються спогади про перші кроки пізнання юриспруденції. Його життя більш ніж півстоліття — з 1952 р. — було поєднано з життям юридичного факультету Університету Святого Володимира, а згодом — Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Опанас Андронович Підопригора народився 13 липня 1926 р. у с. Лемеші Жашківського району Черкаської області й до останніх днів зберіг любов до рідного краю.

Він згадував, що у рідній сільській школі йому дали не просто ґрунтовні знання, а й прищепили любов до навчання на все життя.

Переживши три роки окупації (до 1944 р.), після звільнення він був мобілізований до лав Радянської Армії, в якій з березня 1944 р. до кінця війни встиг взяти участь і у визволенні Варшави, й у штурмі Берліна. Був нагороджений бойовими нагородами.

У 1952 р. вступив на юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), який назавжди став для нього alma mater, і який він не полишав до виходу на пенсію у 2003 р.

У 1957 р. — він аспірант, пізніше — асистент, старший викладач, доцент, професор (з 1985 р.). У 1962 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, яка була присвячена проблемам права власності у Стародавньому Римі. Докторська дисертація була захищена у 1982 р. Римське приватне право стало джерелом натхнення вченого, майже 45 років присвятив він лекціям з цього предмета, випустив багато підручників та навчальних посібників. Його перу належать перші українські навчальні посібники і підручники (спочатку, у 1990, 1994 рр. — російською, а у 1995 р. вже українською мовою). У 1992 р. вчений став заслуженим працівником освіти України. 2001 р. він видав перший академічний курс з римського приватного права. І досі в Україні римське приватне право студенти вивчають саме за працямиО. Підопригори.

Протягом 1964-1973 рр. О. Підопригора був заступником декана юридичного факультету, з 1987 по 1993 рр. очолював кафедру цивільного права юридичного факультету. її викладачі й досі згадують, що Опанас Андронович поєднав співробітників прекрасною
ідеєю створення підручника цивільного права українською мовою, якого у країні на той час не було 50 років. Сьогодні цей підручник накладом 800 примірників — раритетне видання.

З-під пера вченого вийшла низка праць, серед яких: «Правові питання створення і впровадження нової техніки» (1975 р.), «Проблеми правового регулювання науково-технічного прогресу в СРСР» (1985 р.), «Основи римського цивільного права» (1990 р.), «Загальна теорія цивільного права» (1992 р.), «Римське приватне право» (1997 р.), «Право інтелектуальної власності України» (1998 р.), «Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2003 р.), «Римське право» (2003 р.) та ін.

Із 1992 р., коли професор О. Підопригора був призначений заступником Голови робочої групи з підготовки Цивільного кодексу України, практично 10 років тривала напружена спільна праця над Кодексом, яка була успішно завершена у 2003 р.

Опанас Андронович виступив і одним із співзасновників Академії правових наук України. З 1993 по 2004 рр. він — академік-секретар відділення цивільно-правових наук АПрН України — завжди брав найактивнішу участь у роботі Академії, жив її проблемами. Його учні — нині відомі цивілісти, доктори і кандидати наук.

Опанас Андронович зробив неоціненний внесок не лише у розвиток вітчизняного цивільного права та римського приватного права. Завдяки його зусиллям в Україні набуло офіційного становлення й активно почало розвиватися право інтелектуальної власності. Його численні наукові публікації свідчать про дійсно велику відповідальність талановитого вченого перед своїм народом у вирішенні найгостріших питань, пов’язаних із правовою охороною й захистом інтелектуальної власності. Серед них: «Культура законотворчості в сфері інтелектуальної діяльності» (2002 р.), «Методологія захисту права інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України» (2003 р.), «Право промислової власності за новим Цивільним кодексом України» (2003 р.), «Проблеми права інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельну марку і географічне зазначення в новому Цивільному кодексі України» (2004 р.), «Методологія захисту права інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України» (2005 р.) та ін.

У 1998 р. О. Підопригора випустив перший навчальний посібник з права інтелектуальної власності України. А в 2002 р. Україна побачила перший академічний курс «Право інтелектуальної власності», в ідеології та методології якого визначальна роль належала Опанасу Андроновичу. У 2003 р. колектив авторів цього підручника (за редакцією доктора юридичних наукО. Підопригори та доктора юридичних наук О. Святоцького) був удостоєний Премії імені Ярослава Мудрого. Цей підручник для студентів вищих навчальних закладів і досі вважається найкращим серед усіх інших національних курсів з права інтелектуальної власності, він пережив уже третє перевидання. На його сторінках знаходять відображення нові тенденції, погляди, дискусії, проблеми, що проймають сферу інтелектуальної, творчої діяльності.

Професор О. Підопригора активно співпрацював з науковими колективами інститутів приватного права і підприємництва та інтелектуальної власності Академії правових наук України. Чимало спільних творчих планів, зокрема й видання академічногокурсу з права інтелектуальної власності, були реалізовані Опанасом Анд- роновичем під час його роботи в НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, з яким видатний науковець пов’язав своє життя з моменту його заснування, тобто з 2001 р., і не залишав до кінця. І недаремно науковці цих інститутів вважають Опанаса Андроновича своїм вчителем, що допоміг отримати фундаментальні знання у галузі приватного права та права інтелектуальної власності і вивів на широку дорогу плеяду молодих науковців.

18 квітня 2007 р. за ініціативою доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України Н. Кузнєцової у приміщенні Київського регіонального центру Академії правових наук України за участю кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України та НДІ інтелектуальної власності АПрН України було започатковано проведення «Цивілістичних читань з проблем права інтелектуальної власності», присвячених пам’яті професора Опанаса Андроновича, які відтоді стали щорічними.

Адже і нині публікації Опанаса Андроновича Підопригори залишаються найавторитетнішим джерелом знань у вирішенні важливих, нерідко — спірних питань, пов’язаних з правовою охороною й захистом прав інтелектуальної власності, належним використанням результатів інтелектуальної діяльності.