Персонал » 2007 » № 1

Дослідження індивідуальних особливостей уяви

Тест

Мета дослідження: визначити рівень складності уяви, ступінь фіксованості уявлень, гнучкість або ригідність уяви і ступінь її стереотипності або оригінальність.

Матеріал і устаткування: три аркуші паперу розміром 10×16 см без кліток чи лінійок. На першому аркуші в середині зображено контур кола діаметром 2,5 сантиметра. На другому аркуші — у середині контур рівностороннього трикутника з довжиною сторони 2,5 сантиметра. На третьому — контур квадрата з довжиною сторони 2,5 сантиметра. Олівець і секундомір.

Процедура дослідження

Це дослідження здійснюють як з одним випробуваним, так і з групою. Але краще, щоб група була невеликою, до 15 осіб. В останньому випадку експериментаторові потрібно стежити, щоб ніхто з випробуваних до кінця тестування не розмовляв і не показував свої малюнки іншим.

Тестування проводиться в три етапи. На першому етапі випробуваному дають аркуш із зображеним контуром кола, на другому — трикутника і на третьому — квадрата. Кожному етапу дослідження передує повторювана інструкція.

Інструкція випробуваному: «Використовуючи зображений на цьому аркуші контур геометричної фігури, намалюйте малюнок. Якість малюнка значення не має. Спосіб використання контуру обирайте на свій розсуд. За сигналом “Стоп!” малювання припиняйте».

Час малювання на кожному етапі експериментатор визначає за секундоміром. У кожному випадку воно має дорівнювати 60 секундам.

По закінченні тестування випробуваного просять дати самозвіт і для цього запитують: «Чи сподобалося вам завдання? Які почуття у вас виникали під час його виконання?»

Обробка результатів

Обробка результатів і визначення рівнів розвитку уяви, ступеня фіксованості уявлень, гнучкості або ригідності, а також оригінальності чи стереотипності проводиться зіставленням змісту й аналізу всіх трьох малюнків випробуваного.

Визначення рівня складності уяви

Складність уяви констатується за найскладнішим із трьох малюнків. Можна користуватися шкалою, що надає можливість установлювати п´ять рівнів складності.

Перший рівень: контур геометричної фігури використовується як основна деталь малюнка, сам малюнок простий, без доповнень і являє собою одну фігуру.

Другий рівень: контур використано як основну деталь, але сам малюнок має додаткові частини.

Третій рівень: контур використано як основну деталь, а малюнок є певним сюжетом, при цьому може бути введено додаткові деталі.

Четвертий рівень: контур геометричної фігури й далі є основною деталлю, але малюнок — це вже складний сюжет із додаванням фігурок і деталей.

П´ятий рівень: малюнок являє собою складний сюжет, у якому контур геометричної фігури використано як одна з деталей.

Визначення гнучкості уяви і ступеня фіксованості образів уявлень

Гнучкість уяви залежить від фіксованості уявлень. Ступінь фіксованості образів визначають за кількістю малюнків, що містять той самий сюжет.

Уява буде гнучкою, коли фіксованість образів в уявленні не відображається в малюнках, тобто всі малюнки на різні сюжети й охоплюють як внутрішню, так і зовнішню частини контуру геометричної фігури.

Фіксованість уявлень слабка і гнучкість уяви середня, якщо два малюнки — на той самий сюжет.

Сильна фіксованість образів в уявленні і негнучкість або ригідність уяви характеризуються за малюнками на той самий сюжет. Якщо всі малюнки мають той самий сюжет незалежно від рівня їхньої складності — це ригідна уява.


Ригідність уяви може бути і за відсутності або слабкої фіксації образів в уявленні, коли малюнки виконано строго всередині контурів геометричної фігури. У цьому випадку увага випробуваного фіксується на внутрішньому просторі контуру.

Визначення ступеня стереотипності уяви

Стереотипність визначається за змістом малюнків. Якщо зміст малюнка типовий, то уява, так само як і сам малюнок, вважається стереотипною, якщо не типове, оригінальне — то творчою.

До типових малюнків належать малюнки на такі сюжети.

Малюнки з контуром кола: сонце, квітка, людина, обличчя людини або морда зайця, циферблат і годинник, колесо, глобус, снігова баба.

Малюнки з контуром трикутника: трикутник і призма, дах будинку і будинок, піраміда, людина з трикутною головою або тулубом, лист, дорожній знак.

Малюнки з контуром квадрата: людина з квадратною головою або тулубом, робот, телевізор, будинок, вікно, доповнена геометрична фігура квадрата або куб, акваріум, серветка, лист.

Ступінь стереотипності можна диференціювати за рівнями.

Високий ступінь стереотипності констатується тоді, коли всі малюнки на типовий сюжет.

Малюнок вважається оригінальним, а уява творчою за відсутності стереотипності, коли всі малюнки виконані випробуваними на нетипові сюжети.

Аналіз результатів

Отримані результати важливо зіставити з особливостями включеності випробуваного в процес дослідження з його установками. Для цього використовують дані самозвіту.

У першу чергу потрібно звернути увагу на випробуваних із ригідністю уяви. Вона може бути наслідком пережитих стресів і афектів. Дуже часто, хоча і не завжди, люди, які всі малюнки розміщують тільки всередині контурів геометричних фігур, мають певні психічні захворювання. Малюнки таких випробуваних не обговорюються в групі. Викладач-психолог бере таких осіб на облік і рекомендує їм звернутися спочатку до психологічної служби вузу для спеціального психодіагностично-го дослідження. Але при цьому потрібно скористатися якимось приводом, щоб не травмувати психіку студента можливим діагнозом.

Випробувані з п´ятим рівнем складності уяви, відсутністю стереотипності і якісним виконанням малюнків зазвичай мають здібності до художньої діяльності (графіки, живопису, скульптури і т. п.). Ті, хто має схильність до технічних наук, креслення або логіки й філософії, можуть зображувати якісь абстракції чи геометричні фігури. На відміну від них особи з гуманітарною спрямованістю люблять сюжети, пов´язані з людською діяльністю, малюють людей, їхні обличчя або антропоморфні предмети.

Під час обговорення результатів тестування і складання рекомендацій необхідно створити умови, що сприяють подоланню стереотипності, розвиткові творчості і намітити завдання для тренування гнучкості процесу уяви.

За матеріалами:
Пашукова Т. И., Допира А. И., Дьяконов Г. В.
Психологические исследования.
Практикум по общей психологии:
Учеб. пособие. — М.: Изд-во
«Институт практической психологии», 1996.