загрузка...

Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу)

ПОЛЕШКО А.

Актуальній темі вдосконалення корпоративного права було присвячено круглий стіл 13 липня 2011 р. — «Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення», що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві. У його роботі взяли участь Голова Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат України А. Кінах; віце-президент Української іноземної юридичної колегії М. Павлов; голова Ради директорів компанії Nemiroff Я. Грибов; голова комісії Українського союзу промисловців і підприємців з питань економічної безпеки суб’єктів господарювання та захисту інвестицій, президент Міжнародного антитерористичного агентства О. Дічек; керуючий партнер юридичної фірми «Ольга Демченко і партнери» Р. Кравець; голова ради директорів групи компаній PRAGA А. Попко та ін. До участі в дискусії були також запрошені члени уряду, представники профільних комітетів Верховної Ради України, представники бізнесу. Організатором заходу виступила комунікаційна група ESG.

Експерти круглого столу та інші учасники зібрання у своїх виступах порушували питання причин та наслідків корпоративних конфліктів в Україні, наводили конкретні приклади конфліктів, що мали місце.

На обговорення було винесено такі проблеми: корпоративні конфлікти: що це — проблема в галузі права та правозастосування чи проблема в етиці; суперечності господарського і трудового права; адміністративне право як камінь спотикання; проблема транскордонних корпоративних конфліктів тощо.

Корпоративні конфлікти, переростаючи у протиправні поглинання та захоплення підприємств, створюють реальну загрозу національним і економічним інтересам держави. Проблематика корпоративних конфліктів вимагає невідкладного формування ефективної системи протидії цим негативним явищам. За даними експертів, рівень результативності рейдерських атак становить близько 80-90 %. Сьогодні для рейдерів не має значення форма власності, оскільки на перший план виступають адміністративні механізми — судові та силові, а також шахрайські (підробка документів, крадіжки тощо). На думку юристів, головні проблеми, що виникають при корпоративних конфліктах, породжуються суперечностями між різними галузями права. В Україні поширенню рейдерства сприяє неефективна робота правоохоронних органів.

Перед Україною нині стоїть важливе завдання, визначене програмою Президента України В. Януковича, — сформувати в нашій державі позитивний інвестиційний клімат як для національних, так і для зарубіжних інвестицій, які конче необхідні вітчизняній економіці. Для виконання цього завдання Український союз промисловців і підприємців приділяє велику увагу темі корпоративних відносин. В Українському союзі створено науково та юридично обґрунтовану систему підвищення корпоративної безпеки, яка передбачає допомогу бізнесу у боротьбі з рейдерством, надання юридичних, інформаційно-аналітичних консалтингових послуг, а також організацію захисту комерційної таємниці, проведення бухгалтерського, кадрового, енергетичного та інших видів аудиту, фізичну охорону об’єктів і суб’єктів господарювання, супровід вантажів, технічний захист від несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, надання послуг з перепідготовки фахівців, допомоги в організації служб безпеки тощо. До реалізації цієї системи залучені об’єднання й асоціації промисловців, підприємців, роботодавців, провідні експерти, правоохоронні органи та владні структури. Український союз промисловців і підприємців проводить послідовну й системну роботу щодо вдосконалення корпоративного права, яке має відповідати сучасним міжнародним стандартам.

Верховна Рада України наприкінці травня 2011 р. прийняла у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (№ 6434 від 27 травня 2010 р.). Прийняття проекту Закону у першому читанні — це перший крок до вирішення проблем корпоративних конфліктів та рейдерських атак. На круглому столі, який пройшов надзвичайно активно, по-діловому, експерти та інші учасники цього обговорення висловлювали чимало зауважень і пропозицій щодо ряду положень проекту Закону.

На завершення роботи круглого столу було прийнято Резолюцію, в якій, зокрема, зазначено: «Оскільки питання функціонування ринкової економіки та господарських товариств зачіпають інтереси не лише їх засновників, акціонерів і незалежних підприємців, а й також інтереси держави та українського суспільства, учасники круглого столу пропонують:

  1. Активно залучати до обговорення питань щодо розробки законопроектів та інших нормативно-правових актів: представників малого, середнього та великого бізнесу; представників профільних асоціацій та об’єднань підприємців; представників консалтингових компаній і недержавних громадських організацій.
  2. Взяти до уваги та розглянути запропоновані учасниками круглого столу шляхи вирішення проблем, що на сьогодні існують у сфері корпоративного права. Зокрема, приділити увагу питанням процедурного та судового захисту прав мажоритарних власників компаній, у тому числі щодо оперативного управління підприємствами та можливістю безперешкодного внесення змін до структури і складу їх керівництва.
  3. Прискорити розгляд, внесення правок та прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (реєстраційний № 6434 від 27 травня 2010 р.) з урахуванням висловлених на круглому столі пропозицій та зауважень.

Спільними зусиллями бізнесу та влади розробити стратегію формування ефективної системи вирішення корпоративних конфліктів, а також політики запобігання їх загостренню та переростанню у рейдерство чи силовий захват підприємств».