Наші партнериКредит онлайн на карту - це новий вид кредитування, який в останні роки набуває все більшого поширення, і він відрізняється від інших видів кредитів за декількома важливими аспектами: швидкість, зручність, відсутність необхідності відвідувати банки та наявність додаткових переваг.

Нові статті

Лекція професора В. Комарова: Вступ до курсу «Цивільний процес»
Висновки та рекомендації з актуальної теми
ТКАЧУК О., ЛУСПЕНИК Д. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування
УДАЛЬЦОВА І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві
ФУРСА С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика
ТЕРТИШНІКОВ В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві
САКАРА Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства
БОННЕР О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики
КОМАРОВ В. Цивільний процес у глобальному контексті
Конституційний Суд України: минуле, сьогодення, майбутнє (до 15-ї річниці)